Hoe we zijn ontstaan.

De "visclub Hof ten Eiken " is gesitueerd in de tuin van het

vroegere "Kasteel Hof Ten Eiken" dat werd opgetrokken in 1934.

In 1958 werd de tuin gedeeltelijk verkaveld door de"Kleine landeigendom".

Het resterende deel werd ingeschreven als groene zone en werd uiteindelijk in 1989 aangekocht door de gemeente Rumst.

Het kasteel verdween geleidelijk en de resterende groene zone werd omgevormd tot bospark.

In 1960 kreeg een groepje vrienden toelating van de toenmalige

kasteelheer om te vissen op de hofvijver. In 1963 werd besloten de "Visclub Hof Ten Eiken "op te richten en in 1964 werd gestart

met een officiële kalender. In overleg met de kasteelheer werd vanaf dan gevist op de hofgracht. Met akkoord van de " kleine landeigendom" en het gemeentebestuur werd opnieuw naar de beter geschikte hofvijver verhuisd en werden begin jaren tachtig de huidige voorzieningen opgericht.

De visclub, met een steeds gedreven bestuur,onder leiding van

voorzitters als:J.Schaerlaecken,F.Piessens,V.Vercammen,

A.Kerremans en momenteel J.Genijn, heeft steeds gestreefd

naar een prettige beoefening van hun hobby en dit in harmoniële

samenleving, zeker en terecht maar ook met de buren, de vroegere basketclub en de huidige petanqueclub is dit uiteindelijk steeds mogelijk gebleken. De medewerking van de vroegere en de huidige eigenaar van de locatie heeft hier steeds een belangrijke rol gespeeld. De club bestaat 50 jaar en kijkt uit naar

een viering van zijn 75 jarig bestaan.

Kasteel Hof Ten Eiken.